YCMS (เครื่องมือสร้างเว็บไซต์หน่วยงาน)
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Version 2.1.5

 

รายละเอียด v2.1.5
Added:

- เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน
- ปุ่มกลับหน้าแรกในหน้าเรียกดูข้อมูลเนื้อหา (view)
- เพิ่มการปรับแต่งเส้นขอบกล่องเมนู (Clean,Clean2Column)


Change:
-ปรับขนาดและความยาวตัวอักษรห้วข้อในหน้าแรก หน้าแก้ไขและดูข้อมูล


Fix:
- แสดงลำดับรายชื่อบุคลากรไม่ถูกต้อง
- ไม่สามารถกดปุ่มเลื่อนขึ้น-ลง ของสไลด์ประชาสัมพันธ์และแบนเนอร์
- ไม่สามารถเรียกดูรายชื่อไฟล์ดาวน์โหลดทั้งหมดของแต่ละประเภท
- ไม่สามารถ เปิด-ปิดใช้งาน รายการหมวดหมู่ในหน้าแรกแสดงรายการ
- ลำดับรายชื่อในโครงสร้างองค์กรไม่ถูกต้อง
- แสดงจำนวนรายการที่มีแต่ละหมวดหมู่ไม่ถูกต้อง